Jouw partner voor EHBO-opleidingen |

EHBO tips

22 apr 2022

Valincidenten bij ouderen

De bevolking wordt ouder en vergrijst. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Omdat het aantal ouderen de komende jaren dus sterk zal toenemen, zal het aantal valincidenten en daarmee het aantal letsels ook stijgen.

Vanaf 65 jaar verhoogt de kans op een val aanzienlijk.
1 op de 3 thuiswonende ouderen valt minstens één maal per jaar. Een groot deel valt zelfs herhaaldelijk. Onder bewoners van een woonzorgcentrum zijn de cijfers nog hoger. Ongeveer 2 op 3 bewoners van een woonzorgcentrum valt minstens één maal per jaar. Bij de valpartijen spelen doorgaans meerdere factoren een rol.

1. Fysieke factoren van vallen bij ouderen

  • Slechtziendheid
  • Een bloeddrukval
  • Duizeligheid
  • Verminderd evenwicht
  • Achteruitgang van spierkracht

2. Mentale factoren van vallen bij ouderen. Door de angst om te vallen (valangst) gaan ouderen vaak minder bewegen of onzeker bewegen. Doordat er minder fysieke activiteit is neem te spierkracht af wat weer tot vallen kan leiden.

3. Omgevingsfactoren van vallen bij ouderen. Losliggende tapijten, gladde vloeren, slecht licht of hoge drempels kunnen allemaal factoren zijn die een val uitlokken.

4. Consumptiefactoren. Het ontbreken van belangrijke voedingsstoffen in de maaltijden kan er ongemerkt voor zorgen dat de algemene fitheid en spierkracht achteruitgaan. Maar ook het gebruik van alcohol of medicatie kunnen het valrisico verhogen. Slaappillen en morfine vertragen namelijk het reactievermogen van een persoon.


Dat vallen pijn kan doen, dat weten we allemaal. Maar voor ouderen kan een valpartij ook flinke psychische en financiële gevolgen hebben.

Fysieke gevolgen van een val
De fysieke gevolgen van een val kunnen ernstig zijn. Hoe ouder een persoon is die ten val komt, hoe hoger het risico op ernstig letsel. Iemand kan tijdens het vallen een snijwond, breuk of verstuiking oplopen.

Mentale gevolgen van een val
Ouderen die zijn gevallen ontwikkelen dikwijls een valangst. Ze voelen dus zich minder zelfzeker, gaan minder bewegen en kunnen daardoor weer in een sociaal isolement belanden. Deze neerwaartse spiraal kan zelfs leiden tot depressie.

Financiële gevolgen van een val
Naast fysieke en psychosociale gevolgen zorgt een valincident ook voor een toename van de kosten voor een persoon. Vanaf de leeftijd van 65 jaar neemt de kans op ziekenhuisopname ten gevolge van een val toe. En daarmee nemen ook de kosten die komen kijken bij een ziekenhuisopname toe.
Ook hebben ouderen die zijn gevallen 2 tot 3 maal meer kans om opgenomen te worden in een woonzorgcentrum.

De Grote Eerste Hulp Enquête