Jouw partner voor EHBO-opleidingen |

Privacybeleid

Delta Healthcare Consulting neemt zijn verantwoordelijkheid om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen ernstig. Met dit Privacybeleid willen we u informeren over de informatie die over u wordt verzameld, de doeleinden waarvoor we die informatie kunnen gebruiken en de wijze waarop die informatie kan worden gecorrigeerd of gewijzigd.

1.  Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Delta Healthcare Consulting verzamelt gegevens om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door wanneer u een bestelling plaatst, u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, aan een wedstrijd deelneemt via onze website of nieuwsbrief, of uw gegevens persoonlijk na laat op één van onze marketing events.

De persoonsgegevens die u Delta Healthcare Consulting bezorgt, worden verzameld en verwerkt in een database die in de cloud wordt beheerd. Onder ‘Persoonsgegevens’ verstaan we uw voor- en achternaam, bedrijf, bedrijfsadres, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.

2.  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Delta Healthcare Consulting gebruikt de gegevens die worden verzameld om u te voorzien van de producten en diensten die wij aanbieden. We kunnen de gegevens ook gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe opleidingen of marketing events.

2.1.  Bedrijfsactiviteiten

 • Leveren van diensten. Wij gebruiken gegevens om transacties vlot te laten verlopen en om onze diensten aan u te kunnen leveren.
 • Klantondersteuning. We gebruiken gegevens om ondersteunende diensten te kunnen bieden, zoals assistentie bij registratie, annulatie, vraag naar bijkomende informatie,…
 • Bedrijfsactiviteiten. We gebruiken de gegevens voor onze klantenadministratie, om overkoepelende analyses en Business Intelligence te ontwikkelen waarmee wij kunnen werken, onszelf en anderen kunnen beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en over de prestaties van ons bedrijf kunnen rapporteren.

2.2.  Direct Marketing

 • Algemeen: We gebruiken gegevens die we verzamelen ook om marktonderzoek te verrichten, voor directe marketingdoeleinden, om onze website te verbeteren en beheren.
 • Marketing communicatie: We gebruiken gegevens die we verzamelen ook om contact met u opnemen via e-mail, nieuwsbrieven of andere middelen, om u te informeren over DHCC events, bedrijfsnieuws, enquêtes, verkoop en promotie van onze producten en diensten, beheer van wedstrijden en promotionele acties

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

3.  Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhandelen of overdragen aan derden tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Wij delen uw persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om een transactie te voltooien om een door u gevraagd product of dienst te leveren. We delen ook gegevens wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen; om levens te beschermen; en om de rechten van Delta Healthcare Consulting te beschermen.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt, kan u van ons telefonische oproepen krijgen met informatie over producten, diensten of evenementen. U kan ook telefonisch gecontacteerd worden door bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.  Als u ons uw e-mailadres meedeelt kan u van ons e-mails ontvangen met informatie over producten, diensten en evenementen.  Daarnaast kan u ook mails ontvangen van bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn

4.  Wat zijn uw rechten?

U kunt uw persoonsgegevens altijd opvragen door ons te mailen op info@dhcc.eu. Uw persoonsgegevens kunnen via ditzelfde e-mailadres worden gewijzigd of geschrapt als daar wettelijke gronden voor zijn. Bovendien kunt u via dit e-mailadres altijd vragen dat men geen contact meer met u opneemt voor ‘direct marketing’-doeleinden.  De GDPR voorziet ook een ruime uitbreiding van uw rechten betreffende uw gegevens:

 • recht op toegang/inzage van de persoonsgegevens
 • recht op verbetering van de persoonsgegevens
 • recht op het wissen van de persoonsgegevens
 • recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens
 • recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
 • recht op bezwaar tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

Tenslotte heeft u ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het mailadres: commission@privacycommission.be

5.  Bewaring van persoonsgegevens

Delta Healthcare Consulting bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om de producten en diensten aan te bieden en de door u gevraagde transacties af te handelen. Ook voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en de handhaving van onze overeenkomsten, worden deze gegevens bewaart.

6.  Besluit

Meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op  www.privacycommission.be

De Grote Eerste Hulp Enquête