Reanimatie met AED DHCC          Automatisch externe debrillator AED DHCC

Waarom heb ik een AED nodig?

In België krijgen ca. 10.000 personen per jaar een plotselinge harstilstand buiten het ziekenhuis. Meestal is een hartinfarct de oorzaak. Door een vernauwing of verstopping van de kransslagader gaat het hart plots supersnel en ongecontroleerd trillen.  Hierdoor wordt het bloed niet meer rondgepompt, de hersenen krijgen geen zuurstof en het slachtoffer verliest onmiddellijk het bewustzijn. Na ongeveer 3 minuten raken de hersencellen onherstelbaar beschadigd.

Op dat moment is het cruciaal om het hart zo snel mogelijk weer te laten pompen door middel van reanimatie en defibrillatie.
Reanimeren (hartmassage en beademen) is belangrijk omdat er zo weer bloed met zuurstof rondgepompt wordt, maar het kan het normale hartritme niet herstellen. Een elektrische schok van een defibrillator kan dat wel.

Wat is een AED?

Met een Automatisch Externe Defibrillator (AED) kan iedereen gemakkelijk en veilig een schok uitvoeren.  Een AED is een draagbaar toestel dat het hartritme van het slachtoffer analyseert door middel van elektroden en automatisch bepaalt of een stroomstoot moet worden toegediend. Het toestel begeleidt de hulpverlener door middel van gesproken instructies.

Ook de nieuwe reanimatierichtlijnen van 2015 leggen meer nadruk op het gebruik van een AED.  Waarom?
De overlevingskansen bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis stijgen van 5 à 10% naar 25% met AED.

 

Meer info over AED