Jouw partner voor EHBO-opleidingen |

Herstart een hart met een AED

Waarom heb je een AED-toestel nodig?

In België krijgen ca. 10.000 personen per jaar een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Meestal is een hartinfarct de oorzaak.

Verdubbeling overlevingskans

Om met de deur in huis te vallen: de overlevingskans bij hartstilstand verdubbelt wanneer een omstaander onmiddellijk van start gaat met reanimatie.  Kan je daarnaast ook nog gebruik maken van een (openbaar) AED toestel (automatische externe defibrillator), is er 70% kans dat het slachtoffer het haalt.

112
Reanimatie omstaanders en 112
Reanimatie + AED door omstaanders en 112

Door een vernauwing of verstopping van de kransslagader gaat het hart plots supersnel en ongecontroleerd trillen.  Hierdoor wordt het bloed niet meer rondgepompt, de hersenen krijgen geen zuurstof en het slachtoffer verliest onmiddellijk het bewustzijn. Na ongeveer 3 minuten raken de hersencellen onherstelbaar beschadigd.

Reanimatie en defibrillatie

Op dat moment is het cruciaal om het hart zo snel mogelijk weer te laten pompen door middel van reanimatie en defibrillatie.
Reanimeren (hartmassage en beademen) is belangrijk omdat er zo weer bloed met zuurstof rondgepompt wordt, maar het kan het normale hartritme niet herstellen. Een elektrische schok van een defibrillator kan dat wel.

Wat is een AED?

Met een Automatisch Externe Defibrillator (AED) kan iedereen gemakkelijk en veilig een schok uitvoeren.  Een AED is een draagbaar toestel dat het hartritme van het slachtoffer analyseert door middel van elektroden en automatisch bepaalt of een stroomstoot moet worden toegediend. Het toestel begeleidt de hulpverlener door middel van gesproken instructies.

Meer info

De Grote Eerste Hulp Enquête