Jouw partner voor EHBO-opleidingen |

EHBO tips

14 sep 2018

Herstart een hart met een AED-toestel

Waarom heb ik een AED nodig?

In België krijgen ca. 10.000 personen per jaar een plotselinge harstilstand buiten het ziekenhuis. Meestal is een hartinfarct de oorzaak. Door een vernauwing of verstopping van de kransslagader gaat het hart plots supersnel en ongecontroleerd trillen.  Hierdoor wordt het bloed niet meer rondgepompt, de hersenen krijgen geen zuurstof en het slachtoffer verliest onmiddellijk het bewustzijn. Na ongeveer 3 minuten raken de hersencellen onherstelbaar beschadigd.

Op dat moment is het cruciaal om het hart zo snel mogelijk weer te laten pompen door middel van reanimatie en defibrillatie.
Reanimeren (hartmassage en beademen) is belangrijk omdat er zo weer bloed met zuurstof rondgepompt wordt, maar het kan het normale hartritme niet herstellen. Een elektrische schok van een defibrillator kan dat wel.

Wat is een AED?

Met een Automatisch Externe Defibrillator (AED) kan iedereen gemakkelijk en veilig een schok uitvoeren.  Een AED is een draagbaar toestel dat het hartritme van het slachtoffer analyseert door middel van elektroden en automatisch bepaalt of een stroomstoot moet worden toegediend. Het toestel begeleidt de hulpverlener door middel van gesproken instructies.

Wil je in praktijk leren reanimeren met een AED-toestel? Dat kan met onze cursus Reanimatietechnieken en AED-gebruik.

De Grote Eerste Hulp Enquête