Jouw partner voor EHBO-opleidingen |

EHBO tips

ehbo voor bedrijven
23 mei 2022

EHBO in je bedrijf

Is bedrijfshulpverlening verplicht?

Een werkgever is verantwoordelijk voor de organisatie van bedrijfshulpverlening in zijn onderneming. Gebeurt er een ongeval of wordt een werknemer onwel? Dan moet zo snel mogelijk de eerste hulp kunnen worden toegepast. Zo kunnen ergere situaties voorkomen worden, maar zo vermijd je ook dat medewerkers onnodig tijd in de wachtkamer verdoen. Want een medewerker die een EHBO cursus volgde, kan immers inschatten of een wonde intern kan verzorgd worden.

Bedrijfseerstehulp: hoe en wat?

Hoeveel EHBO-kennis en -voorzieningen er nodig zijn in je bedrijf hangt af van de aard van je activiteiten. Organisaties uit groep A, B en C (meer dan 20 medewerkers) moeten een gecertificeerde EHBOhulpverlener voorzien vanaf 50 medewerkers. Organisaties actief in de industrie zijn wettelijk verplicht om dit al vanaf 20 werknemers te doen. Wie de erkende basisopleiding bedrijfshulpverlener van delta healthcare consulting afrondt, is EHBO-hulpverlener en ontvangt een certificaat.
In bedrijven met minder dan 20 medewerkers (groep D) moet altijd een aangeduide medewerker met EHBO-kennis aanwezig zijn.

Hoe word je EHBO-hulpverlener?

Om EHBO-hulpverlener te worden, moet je een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) volgen. Deze is verspreid over drie dagen en wordt afgesloten met een BHV examen. Tijdens deze BHV training leren hulpverleners verwondingen inschatten en de eerste zorgen toedienen.
Wanneer je als werknemer een BHV cursus gevolgd hebt, is het belangrijk deze kennis te onderhouden. Jaarlijks moet je dus een BHV herhalingscursus volgen. Deze opleiding is gericht op het opfrissen van je EHBO-kennis en -vaardigheden. Je BHV attest wordt hierna weer met een jaar verlengd.

VRAAG OPLEIDING AAN
De Grote Eerste Hulp Enquête