Jouw partner voor EHBO-opleidingen |

EHBO tips

2 mei 2019

Eerste hulp bij vergiftiging

Een huis staat vol met aantrekkelijke, maar helaas ook giftige producten.  Peuters zijn volop op ontdekking en proeven nog het liefst letterlijk van de wereld met hun mond. Zo reiken die grijpgrage handjes maar al te graag naar de op snoepjes gelijkende afwastabletten. En ook de felle kleuren van bepaalde poetsproducten, luchtverfrissers, geneesmiddelen, insectenverdelgers, sterke drank, batterijen,… zijn erg verleidelijk.

Gevaar: huishoudproducten

Volgens het Antigifcentrum gaat een vierde van de oproepen over vergiftigingen met huishoudproducten. In meer dan 50% van die gevallen zouden kinderen, en dan voornamelijk kleine ontdekkers van 1 tot 4 jaar, met deze producten in aanraking zijn gekomen.

Hoe kan je dit vermijden? En indien nodig: hoe dien je de correcte EHBO toe?

Vergiftiging kan op verschillende manieren worden veroorzaakt: door inslikken, inademen van dampen of contact met de huid, slijmvliezen of ogen. En ook de symptomen kunnen veelzijdig zijn:

 • Bewustzijnsstoornissen
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Problemen met hartritme of bloeddruk
 • Shock
 • Heel grote of kleine pupillen
 • Afwijkende huidskleur (bleek, rood, blauwverkleuring)
 • Klamme huid
 • Misselijkheid en braken
 • Buikkrampen
 • Stuipen
 • Brandwonden

Wat doe je in het geval van vergiftiging?

1. Bel best steeds het Antigifcentrum (070/ 245 245), zelfs als er nog geen symptomen optreden.

2. Bij bewusteloosheid, bedreigde ademhaling en ernstige brandwonden, contacteer je de hulpdiensten (112). Indien mogelijk, geef dan het product mee.

3. Laat het slachtoffer nooit braken of melk of water drinken, zonder advies van de arts.

4. Wanneer een bijtend product de ogen, slijmvliezen of huid heeft geraakt, spoel je best onmiddellijk met lauw water (minimum 15 minuten).

5. Bij vergiftiging door gassen of dampen, moet het slachtoffer zo snel mogelijk uit de ruimte worden verwijderd (met oog voor je eigen veiligheid!). Ontdoe de persoon van zijn/haar kledij omdat ook daar de gassen of dampen zullen ingetrokken zijn.

6. Leg een slachtoffer dat moet braken op de zij, zodat het braaksel niet in de longen kan terechtkomen.

Beter voorkomen, dan genezen

Bewaar gevaarlijke producten in hun oorspronkelijke verpakking (liefst met veiligheidssluiting) op een onbereikbare plaats voor kinderen.
Laat de producten in hun oorspronkelijke verpakking, zodat steeds duidelijk is welk middel het is.
Bewaar geneesmiddelen in een afgesloten kast en laat ze niet rondslingeren.
Zorg ook dat u de producten veilig wegzet, tijdens gebruik.

De Grote Eerste Hulp Enquête