Jouw partner voor EHBO-opleidingen |

EHBO tips

16 nov 2018

Eerste hulp bij CO-vergiftiging

CO-vergiftiging treft in België jaarlijks meer dan duizend slachtoffers.  Kinderen zijn er nog gevoeliger voor en ook bij zwangere vrouwen kan het ernstige gevolgen hebben voor de foetus. Maar wat is het eigenlijk, hoe vermijd je het en hoe reageer je bij CO-vergiftiging?

Wanneer jouw water opgewarmd wordt door een verbrandingstoestel op gas, dat hiervoor omgevingslucht gebruikt (dus geen buitenlucht), gluurt CO-intoxicatie om de hoek.  Vooral in de herfst- en de winterperiode, wanneer er volop gestookt moet worden.  Maar ook andere brandbare materialen, uitlaatgassen van een auto, brand, … kunnen de boosdoeners zijn van vergiftiging wanneer de verbrandingsgassen onvoldoende kunnen worden afgevoerd.
Het gevaarlijke is dat koolstofmonoxide (CO) een kleurloos, reukloos en smaakloos gas is.  Een geniepige dader dus.

Zuurstof, please!

Je huis voldoende verluchten met frisse lucht is erg belangrijk, zelfs in koude perioden. Dus vermijd zeker om alles potdicht te houden.  Je zet beter even een raam open en kruip dan dicht tegen elkaar aan.
Je verbrandingstoestel laat je best regelmatig nakijken en onderhouden.  Het kost misschien iets, maar de gevolgen van een CO-vergiftiging zijn veel groter.
Zorg ervoor dat de afvoer van je verbrandingsgassen naar buiten gebeurt en dat je schoorsteen goed werkt.
Laat tot slot nooit je auto draaien in een afgesloten ruimte.
Toch nog niet gerustgesteld? Laat dan een CO-detector plaatsen van een CE-keurmerk.

EHBO bij te veel CO

Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, … Het lijken op het eerste zicht geen ernstige signalen, maar het zijn wel de eerste symptomen van een CO-vergiftiging.  Kinderen kunnen ook klagen van buikpijn.
Verschijnen deze klachten in de badkamer waar zo’n verbrandingstoestel hangt, hebben verschillende personen last van dezelfde symptomen, …? Dan moet er toch een belletje gaan rinkelen.   Deze situatie kan immers uitmonden in bewusteloosheid en verstikking met de dood tot gevolg.

  1. Bekijk eerst je eigen veiligheid. Kan je zonder risico voor jezelf, het slachtoffer evacueren uit de giftige ruimte?
  2. Wanneer dit niet mogelijk is, verwittig dan onmiddellijk de hulpdiensten.
  3. Schakel indien mogelijk het verbrandingstoestel uit.
  4. Zet van buitenaf ramen en deuren open.
  5. Is het slachtoffer geëvacueerd? Controleer dan bewustzijn en ademhaling.
  6. Verwittig alsnog de hulpdiensten, maak duidelijk dat het vermoedelijk om een CO-vergiftiging gaat en of het slachtoffer al dan niet bewusteloos is.
  7. Start reanimatie indien nodig.
  8. Zet een bewust slachtoffer in een houding dat die zo vrij mogelijk kan ademen en verwijder eventueel knellende kledij.
De Grote Eerste Hulp Enquête