Jouw partner voor EHBO-opleidingen |

Algemene voorwaarden

Inschrijvingen

  1. Inschrijvingen gebeuren via onze online tool of  door een mail te sturen naar info@dhcc.eu . Vermeld dan bij inschrijving duidelijk de plaats, de datum en welke les je wenst te volgen. Vergeet zeker niet de namen van de deelnemers door te geven, samen met de facturatiegegevens (naam organisatie en adres)  De deelnemer ontvangt dan een mail met de betalingsinformatie.
  2. De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer IBAN: BE25 7512 0695 3782 BIC: AXABBE22. Bij niet tijdige betaling heeft de organisatie het recht een gereserveerde plaats terug vrij te geven.
  3. Door inschrijving geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Annulatievoorwaarden en voorwaarden mbt wissels

  1. Annulatie is mogelijk tot 14 dagen voor de start van de opleiding. De administratieve kost bedraagt €10,00, exclusief BTW.
  2. Op minder dan 14 dagen voor de opleiding is annuleren niet meer mogelijk, ook niet in het geval van ziekte of quarantaine, en blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit laatste is ook het geval wanneer een deelnemer niet komt opdagen op een opleiding.
  3. Wisselen van cursus is slechts mogelijk tot 14 dagen voor de start van de opleiding.
  4. Annulatie van deelnemers is in geen geval mogelijk voor deelnemers van inhouse opleidingen die met KMO portefeuille werden gesubsidieerd.
  5. De organisatie behoudt zich het recht de opleiding af te gelasten bij te weinig deelnemers of bv. onvoorziene omstandigheden met de gehuurde zaal. De cursisten krijgen dan de kans in te schrijven voor een andere opleidingsdatum of kunnen het betaalde bedrag terugvragen.
  6. In situaties van overmacht waarbij de opleidingen noodgedwongen niet kunnen doorgaan (bv. Covid-19) behoudt de organisatie zicht het recht alternatieven te voorzien (bv. webinar, voucher,…) en worden geen terugbetalingen uitgekeerd.

Betalingsvoorwaarden

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval van niet-betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgelegd op 12%, met een minimum van €125,00 (BTW excl.). Tevens zal er een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de schuldenaar. De kosten vanaf de eerste aanmaning bedragen €15,00 (BTW excl.).

Alle klachten op deze factuur dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen behoren.

Er worden geen facturen opgemaakt voor bedragen onder 35 euro.

De Grote Eerste Hulp Enquête