Cadeaupakket

 • Bestellen van een cadeaupakket gebeurt via het online bestelformulier of door een mail te sturen naar info@dhcc.eu . De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden product.
 • Na bestelling ontvangt u een mail met de gegevens voor betaling. De bestelling is definitief na ontvangst van het geld op het rekeningnummer IBAN: BE25 7512 0695 3782 BIC: AXABBE22. Aankopen worden pas verstuurd nadat de betaling uitgevoerd is.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW volgens het tarief van toepassing voor de producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de gebruiker. De verkoper heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de site aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten, enz.
 • De levering van de producten gebeurt door een koerier op het leveringsadres dat door de gebruiker werd opgegeven. Ze wordt je dan zo spoedig mogelijk (3 à 6 werkdagen) opgestuurd.
 • De verzendkosten voor de levering van de producten bedragen, onder voorbehoud van wijziging ingevolge omstandigheden die buiten de wil van de verkoper liggen (vb. verhoging kosten koerier, …): €6 voor het cadeaupakket met boek. Bij bestelling van enkel de waardebon worden geen verzendkosten aangerekend.
 • De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van het motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

  Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de gebruiker het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten.

  Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de verkoper. Hierbij dient de gebruiker zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat de verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.

  Retouradres
  Delta Healthcare Consulting
  Antwerpsesteenweg 45
  2830 Willebroek

  De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van de gebruiker, tenzij het geleverde product niet beantwoordde aan de beschrijving van het product zoals vermeld in de bestelling (vb. ingevolge beschadiging). Beschadigde producten dienen samen met een beschrijving van de beschadiging binnen de 14 kalenderdagen en voldoende gefrankeerd aan de normale posttarieven teruggestuurd worden naar het retouradres. Beschadigde artikelen worden terugbetaald binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.

 • Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van de producten (waaronder beschadiging van de Producten of gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde producten en geleverde producten) dient binnen de 7 dagen schriftelijk met ontvangstbevestiging te worden gemeld aan de verkoper. De gebruiker verbindt er zich in geval van gesignaleerde problemen of gebreken toe om de ontvangen producten terug te zenden naar de verkoper binnen de 7 dagen na ontvangst van de producten. De kosten verbonden aan de terugzending zijn ten laste van de verkoper.Alle verhalen vervallen indien blijkt dat de producten op verkeerde wijze werden aangewend of wanneer ontegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van de verkoper.

 

Contact

Email: info@dhcc.eu
Tel: +32 3 444 05 97