Jouw partner voor EHBO-opleidingen |

EHBO tips

3 jun 2019

5 tips voor EHBO bij kinderen

Bij een ongeval is het erg belangrijk om de ernst van de situatie te kunnen inschatten en snel en correct te reageren. De eerste minuten nadien zijn cruciaal. Daarom is het aangeraden voor iedereen die met kinderen werkt om een EHBO cursus te volgen. Deze 5 tips voor EHBO bij kinderen kunnen alvast helpen in nood:

Vergiftiging

Wanneer een kind iets giftig heeft gedronken of ingeslikt, laat het dan zeker geen melk of water drinken. De aanpak per product verschilt, dus bel zo snel mogelijk het antigifcentrum (tel 070 24 52 45) of de hulpdiensten (tel 112) en volg hun aanwijzingen.

Vallen

Stel dat je kind van grote hoogte valt, til het dan niet meteen op. Dit in het belang van eventuele verwondingen aan nek of rug. Kijk eerst hoe een kind reageert.

Brandwonde

Koel een brandwonde altijd eerst 20 minuten met koud (of lauw) water. Dit voorkomt verdere verbranding. Doe nadien beroep op medische hulp indien nodig.

Tekenbeet

Gebruik geen alcohol, ontsmettingsmiddel of andere producten om een teek te verdoven. Dit stimuleert het vrijkomen van het gif, dat kans geeft op de ziekte van Lyme. Gebruik een tekentang om de teek te verwijderen en desinfecteer de wonde nadien.

Verstikking

Probeer bij verstikking van je kind niet om het voorwerp met je vingers uit de keel te halen. De kans bestaat immers dat je het er zo verder in duwt. Geef echter 5 rugslagen tussen de schouderbladen of pas de Heimlich greep toe (bij kinderen ouder dan 1 jaar), indien nodig.

Nog meer tips vind je in onze EHBO-opleidingen.

De Grote Eerste Hulp Enquête